Akčný plán, Výzvy|

Okresný úrad Michalovce vyhlásil dňa 13.1.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok v roku 2021 – kód 5/OÚMI/2020.

Comments are closed.

Close Search Window