Bola vydaná aktualizovaná Metodika prípravy návrhu ročných priorít AP rozvoja najmenej rozvinutého okresu. Pozri

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-k-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/index.html

Aktuálne nie je zverejnená žiadna Výzva OÚ Michalovce. Očakávame zverejnenie výzvy v súlade so zákonom 336/2015 Z.z. o NRO, resp. Metodikou prípravy návrhu ročných priorít AP rozvoja najmenej rozvinutého okresu.

Close Search Window