Dňa 19.10.2018 bol okres Michalovce zaradený do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov v SR. Na základe zverejnenej výzvy ÚV SR verejno-súkromné partnerstvo MAS DUŠA, o.z. sa projektom prihlásilo k vypracovaniu Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce v súlade so zákonom 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov.

V požadovanom termíne bol akčný plán vypracovaný a následne schválený Výborom pre rozvoja okresu Michalovce, Radou pre najmenej rozvinuté okresy a definitívne  uznesením Vlády SR č. 322/2019 konanej dňa 26.6.2019 v Michalovciach.

MAS DUŠA, o.z. bola na základe predloženého projektu a žiadosti o regionálny príspevok zverená úloha vytvoriť Koordinačné centrum rozvoja okresu Michalovce (KCP ROMI).

Poslaním centra je podpora koordinácia regionálneho rozvoja a realizácia Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce.

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window