Vláda SR na rokovaní dňa 18.12.2019 podporila 4 projekty z okresu Michalovce, ktoré v roku 2020 vo výške vyše 700 tisíc €.  

Podporené budú projekty: Rekonštrukcia Kostolného námestia v Michalovciach, Rekonštrukcia verejného osvetlenia na stredisku Paľkov na Zemplínskej šírave, Vypracovanie projektu spoločného odkanalizovania 8-ich obcí, a vypracovanie projektu cyklotrasy Zemplínska šírava – Ondava.

 

V termíne do 16.6.2020 môžu oprávnení žiadatelia predkladať: 

– ŽoNFP na podporu rozvoja poľnohospodárstva na základe výzvy PPA k opatreniu 6, podop. 6.3 – http://www.apa.sk/aktuality/aktualizcia–2-vzvy–47-prv-2020/9976

– žiadosti o dotáciu ÚPVII – https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

Slávnostné otvorenie podpredsedom Vlády SR Richardom Rašim a primátorom mesta Vladimírom Dunajčákom 20.1.2020
Nové hokejové ihrisko v Strážskom

Chcete sa dozvedieť viac o miestnej akčnej skupine Duša?

masdusa_ipad_banner
Close Search Window